Calendario de clases de Historia del mueble, curso 2019/20
Os recordamos a todos el calendario de clases de Historia del Mueble, impartidas por  Susana Herreras.

Miércoles 07/11/2019 a 10:00h----------------------------------Tema 1: General/ Tema 2: Egipto

Miércoles 04/12/2019 a 10:00h----------------------------------Tema 3: Grecia y Roma

Miércoles 08/01/2020 a 10:00h----------------------------------Tema 4: Medieval

Miércoles 05/02/2020 a 10:00h----------------------------------Tema 5: Renacimiento

Miércoles 04/03/2020 a 10:00h----------------------------------Tema 6: Barroco

Miércoles 01/04/2020 a 10:00h----------------------------------Tema 7: Neoclásico

Miércoles 06/05/2020 a 10:00h----------------------------------Tema 8: Siglo XIX

Miércoles 03/06/2020 a 10:00h----------------------------------Tema 9: ModernismoComentarios